ANDELSFORENINGEN FÆLLESMARK

Bæredygtige Boformer

Bestyrelsen Fællesmark består af 7 ildsjæle, der sammen har dannet foreningen Fællesmark. Vi holder alle meget af Næsset og har tilknytning dertil enten via Huset på Næsset, Spirefestival, familie, kolleger eller venner. Nu er vi gået sammen om at realisere et bofællesskab med fokus på biodiversitet, kreative erhverv og bæredygtige boligformer på Tuse Næs.

Ambitionen er at skabe et bæredygtigt bofællesskab, der organiseres ud fra andelstankens principper med medlemmer og bestyrelse som den øverste, lokale myndighed. Omkostningerne til at bygge området skal holdes lavt og med minimum kollektiv gæld.

Bestyrelsen er ansvarlig for at organisere byggemodning og infrastruktur ud fra visionen om at fremme biodiversitet. 
Bestyrelsen godkender ud fra gældende kriterier og samtaler de 27 nye købere og beskrivelsen af deres bæredygtige drømmebolig.   

Biodiversitet


Den biologiske mangfoldighed er i tilbagegang – også på Tuse Næs. Vi har allieret os med professionelle rådgivere på området, da vi ønsker at skabe den nødvendige plads til insekt-, plante- og dyreliv. Der reserveres  omkring 2 hektar areal til dette formål. Vi planlægger derudover hele etableringen af området med henblik på størst mulig biodiversitet fx ved at holde friarealer til eng- og overdrev og vælge beplantningen nøje.

Derudover etableres vores regnvandsopsamling som en paddesø vest på grunden, hvor der på tilstødende matrikel er et vandhul med stor vandsalamander. Overskydende jord og sten fra byggemodning, vil bruges til at skabe terræn og lune kroge til bl.a. markfirben.

I det grønne område etableres et stisystem, der giver gode adgangsforhold for alle. Fællesmarks stier er med til at styrke og forbinde den grønne infrastruktur i Udby og videre til Holbæk.

Kreativt Erhverv

Der skabes kreative værksteder ud mod Udbyvej med offentlig adgang. Vi skaber gode faciliteter til, at man som beboer på Fællesmark, kan drive sine egen virksomhed. Det kreative område vil blive administreret af Fællesmark, og eksterne personer kan leje sig ind i værkstederne og faciliteterne enten via. årsmedlemskab eller månedsleje.

Dette bliver et inspirerende fællesskab med værksteder, øvelokaler, atelierer, grønne konsulenter, skolestue og mulighed for andre mindre liberale erhverv. Der bygges 6 gæstehuse i forbindelse med køkkenhaven.

Alle aktiviteterne i erhvervsområdet skal være inden for Fællesmarks værdigrundlag og vision om at fremme bæredygtighed, kreativitet, fællesskab og biodiversitet – også på arbejdsmarkedet.

Det er med stor inspiration at vi kigger på Udbys lokalhistorie – byen havde engang mange små butikker, og vi ønsker at støtte op om de nuværende aktører i Udby, med vores kreative platforme.


Visualisering af de 6 hektar jord

Værdigrundlag

 • Vi vil skabe et bæredygtigt bofællesskab, der trækker nye kræfter til lokalområdet
 • Der bliver beboelse til ca. 80 tilflyttere på tværs af generationer
 • Med forenings-principper organiserer vi os med medlemmer og en bestyrelse
 • Med fokus på bæredygtighed vil vi skabe eksperimenterende byggeri
 • Vi bestræber os på at lave et område med lav emission
 • Vi vil bestræbe os på et minimum af kollektiv gæld
 • Der skabes plads til biodiversitet og beskyttede naturområder 
 • Vi ønsker at dyrke egne økologiske grøntsager fra permahaven
 • Vi vil etablere frugt- og nøddelund
 • Offentligt tilgængeligt område med kreative erhverv 
 • Små bæredygtige erhverv vil bidrage med bl.a. kunsthåndværk, gårdbutik og kurser

Download vores folder Informationer om Fællesmark 2021 her

Billedmateriale er udarbejdet af vores rådgivende arkitekter fra Rural Agentur

Create your website with WordPress.com
Kom igang